#27. A tu puerta Cristo está (Nde rokéme oime ombota)

Español

A tu puerta Cristo está

1. A tu puerta Cristo está, ábrele.
Si le abres entrará, ábrele.
Tu pecado quitará
Luz y paz derramará,
Su perdón te otorgará, ábrele.

2. Ábrele, oh pecador, ábrele.
Al amante Salvador, ábrele.
Hoy te ofrece salvación,
Del pecado el perdón;
Saciará tu corazón. Ábrele.

3. No le hagas esperar, ábrele.
No le obligues a marchar, ábrele.
¡Qué dolor después tendrás,
Cuando en vano clamarás
Y perdido te hallarás! Ábrele.

Guaraní

Nde rokéme oime ombota

1. Nde rokéme oime ombota, nei eipe´a
Oikeségui nde pype, nei eipe´a
Nde rape omopotĩmba
Mborayhúpe ne añua
Ivaíva oñohemba, nei eipe´a.

2. Eipe´ake nde ichupe, nei eipe´a
Pe nde rekove roke, nei eipe´a
Pytyvõ ome´ese
Nde rape omopotĩse
Pe huguype nde yohei, nei eipe´a.

3. Anive emoha´arõ, nei eipe´a
Ikatu ohe oho, nei eipe´a
Repytáramo ne año
Ko yvy’ári eñorairõ
Ikatu nde kane´o, nei eipe´a.

Número (Him-Adv-Esp-1962): 
#205
Número (Him-Adv-Esp-2009): 
#212
Autor Música: 
Edwin O. Excell
Autor Letra Original: 
Jonathan B. Atchinson
Version Letra en Español: 
Henry S. turall
Version Letra en Guarani: 
Lidio Vargas Riquelme

Otros himnos en guarani